Grönt elavtal

I slutet av 2020 tog vi ett viktigt beslut om att bli klimatneutrala till 2030. Målet omfattar hela värdekedjan, från hyresgäster till leverantörer och medarbetare. Ett område som påverkar våra koldioxidutsläpp mycket är valet av el-abonnemang.

40 procent av våra utsläpp beror på att många av våra hyresgäster inte valt el-abonnemang med förnybar el. Om ni hyresgäster hjälper oss med detta kan vi göra stor skillnad tillsammans!

Vi har bestämt oss, nu byter vi till grön el! Du som tecknar ett nytt hyresavtal hos oss förbinder dig till att teckna ett el-abonnemang med förnybar el. De flesta leverantörer kan idag erbjuda elavtal med förnybar el och ofta är de dessutom billigare än konventionella avtal.

Hur gör jag?

Precis som vanligt kontaktar du en elleverantör, men med det tillägget att du tecknar ett elavtal med förnybar el. Vi har goda erfarenheter av bland annat följande leverantörer: Eon, Vattenfall och Tibber.

Gör det verkligen nån skillnad?

Ja! All el som producerar i Sverige blandas ihop till en mix. Om allt fler väljer gröna elavtal ökar investeringar i förnybar el och vi kan därmed fasa ut sämre energikällor. Om en lägenhet byter till förnybar energi kan klimatnyttan bli minskade utsläpp om ca 500 kg koldioxid bara för den lägenheten. Det är otroligt bra! Vi har närmare 8 000 lägenheter så tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad!

För ett hållbart cityliv

Vi jobbar ständigt för att hålla miljöerna kring våra fastigheter snygga, trygga och säkra, samtidigt som vi driver utvecklingen av ett city där alla åldrar trivs och vill umgås.

Social hållbarhet
miljö och hålbarhet

Klimatåtgärder som gör skillnad

Samhällets energiproduktion har stor klimatpåverkan och därför fokuserar vi på att energieffektivisera våra fastigheter. Vi vill göra insatser som gör skillnad.

Miljö och hållbarhet

Förutsättningar för hållbarhet

Lundbergs Fastigheter står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet