Leisure

Stadskärnorna utvecklas snabbare än någonsin. Vill du vara med och förverkliga nya idéer i city? Kom till oss.

””
””

Våra gallerior

Vi ser redan hur en ny slags handel växer fram i städerna – mer rådgivande, mer baserad på cirkulärt tänkande. Dessutom kommer ett uppdaterat city att erbjuda mycket mer än bara shopping. Dels i form av kultur, restauranger och caféer. Dels genom ett utbyggt tjänsteutbud – exempelvis för hälsa, träning, fritidsaktiviteter och olika former av service. Även mötesplatserna får en ny och viktigare roll för stads- kärnans attraktivitet och människors möjligheter att umgås, trivas och uppleva staden på nya sätt. Här vill vi utveckla förutsättningarna för ett nytt innehåll och härliga platser där människor vill spendera sin lediga tid.

Besök våra gallerior i Norrköping och Linköping!

Innerstan Nkpglkpg Fashion District

Sök lediga lokaler

Det nya citylivet är fullt av möjligheter. Tillsammans skapar vi nya mötesplatser!

””

Mot en hållbar framtid

Vår vision är att ge människor möjlighet att leva ett bättre liv. Vi vill skapa kreativa och hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och umgås. För att göra detta möjligt, både nu och i framtiden, måste vi arbeta hållbart. Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och allt vi gör.

Läs mer om vårt miljöarbete
””

Med tryggheten i fokus! 

Vi är aktiva i flera stadsutvecklingsprojekt som har tryggheten i fokus. I vårt eget arbete jobbar vi ständigt för att hålla miljöerna kring fastigheterna trygga och säkra, samtidigt som vi vill bidra till ett city där alla åldrar trivs och vill umgås. Ett hållbart cityliv 24 timmar om dygnet.

Stadsutveckling
""

Välkommen till Innerstan

Mitt i Norrköping skapar vi det vi kallar Innerstan. Kvarter med människan i centrum – kvarter för livet. Våra citykvarter med galleriorna Linden och Spiralen i spetsen har i mer än 40 år varit den naturliga shoppingdestinationen i Norrköping. Nu tar vi nästa steg för skapa ett mer relevant innehåll och en miljö där människor trivs och vill spendera tid – oavsett om det är dag, kväll, arbetstid eller fritid.

Vi tar stadskärnan in i framtiden

Serviceanmälan

Är det något som inte fungerar som det ska?

Här kan du enkelt och smidigt göra din serviceanmälan!

Serviceanmälan – kontor och handel