Klimatåtgärder som gör skillnad, på riktigt

Solceller på våra hustak, återanvändning av byggmaterial och miljöcertifierade fastigheter är några exempel på hur vi redan ställer om för en grön framtid. Samhällets energiproduktion har stor klimatpåverkan och därför fokuserar vi framgångsrikt på att energieffektivisera våra fastigheter. 

Miljö och energi

Vår miljöbelastning är i huvudsak kopplad till våra fastigheter och vi vill självklart driva vår verksamhet med minsta möjliga negativa miljöbelastning. I nära dialog med energileverantörer arbetar vi därför för att öka andelen förnybar eller återvunnen energi som används i våra fastigheter. Ett exempel är att vi idag endast köper vindkraftsproducerad el.

Genom att ständigt söka förbättringar inom byggteknik och installera modernare teknik fortsätter vi arbeta aktivt med att förbättra kvaliteten i våra fastigheter och minska energianvändningen.

Resurser och avfall

Andra stora miljöbelastningar är de resurser som krävs för att bygga och renovera, samt det avfall som både våra verksamheter och våra kunders verksamheter genererar. Ett tydligt och effektivt sätt för oss att minska miljöbelastningen är att skapa kontor och bostäder som passar så många som möjligt. Då behöver vi inte bygga om eller renovera vare sig lokaler eller bostäder i samma utsträckning. De gånger vi ändå måste göra någon form av ombyggnad, strävar vi förstås efter att återanvända och återvinna så mycket material vi bara kan.

Långsiktighet och kvalitet

Det är i detaljerna som vårt stora engagemang visar sig och som gör att våra kunder vill bo kvar hos oss. Med kunder som stannar kvar länge minskar vi behovet av att bygga om, vilket bidrar till en mer hållbar verksamhet.

Kemiska produkter

Den biologiska mångfalden är hotad och vi arbetar för att bedriva vår verksamhet med så lite kemikalier som möjligt. Vi har beslutat att vi inte får använda kemikalier märkta med farosymbolen ”miljöfarlig”. Om vi i vissa fall och för särskilda ändamål inte kan hitta en lämplig produkt utan symbolen, ska vi alltid välja det minst miljöfarliga alternativet.

””

För ett hållbart cityliv

Vi jobbar ständigt för att hålla miljöerna kring våra fastigheter snygga, trygga och säkra, samtidigt som vi driver utvecklingen av ett city där alla åldrar trivs och vill umgås.

Social hållbarhet
””

Vi växlar upp hållbarhetsarbetet – klimatneutral värdekedja 2030

Det som händer i stadskärnorna har påverkan både lokalt och globalt. Vi tar hänsyn till båda aspekterna i vårt hållbarhetsarbete. Dessutom arbetar vi brett – vårt mål att bli klimatneutrala till 2030 omfattar hela värdekedjan från hyresgäster till partners, leverantörer och givetvis våra medarbetare.

Klimatneutral 2030
””

Förutsättningar för hållbarhet

Lundbergs Fastigheter står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet