Vårt arbete under coronapandemin

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av coronaviruset covid-19 behöver vi alla hjälpas åt. På den här sidan hittar du information om hur vi tillsammans kan begränsa smittan och skydda personer som tillhör en riskgrupp. Informationen uppdateras löpande enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Våra försiktighetsåtgärder

Lundbergs Fastigheter följer myndigheternas rekommendationer med största noggrannhet. Samtidigt vill vi fortsätta ge bästa möjliga service till våra hyresgäster. Vi informerar och uppmanar våra hyresgäster, besökare, och entreprenörer att följa de råd och anvisningar som svenska myndigheter ger och vi följer alla säkerhetsåtgärder som är rekommenderade.

Detta gäller i allt vårt arbete:

  • Vid minsta symptom på influensa eller förkylning stannar våra medarbetare hemma.
  • Vi tvättar händerna och använder desinfektionsmedel.
  • Vi tar inte i hand, undviker fysisk kontakt och håller avstånd till varandra.
  • Vi uppmanar våra medarbetare att hålla digitala möten och avstämningar.
  • Vi har infört ändrade arbetssätt och rutiner vid flera av våra återkommande arbetsuppgifter. Som du kan läsa om lite längre ner gör vi exempelvis hembesök hos våra hyresgäster.

Vi fortsätter att följa utvecklingen av coronaviruset covid-19 noggrant och anpassar våra åtgärder efter rådande situation.

Smittspridning på arbetsplatsen

Om något fall av covid-19 upptäcks på någon av Lundbergs Fastigheters arbetsplatser följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendation om smittspårning samt utökad testning.

Besök i lägenheter

Vi vill fortsätta ge dig som hyresgäst bästa möjliga service utan att utsätta dig eller någon annan för onödiga risker. Inför planerade hembesök kommer vi därför att ställa några frågor om dig och dem du bor med. Vi ber dig att berätta om du eller någon annan i lägenheten:

  • har några symptom på sjukdom eller förkylning
  • ingår i någon riskgrupp

Om du svarar ja på någon av frågorna bokar vi tillsammans en ny tid för besök. Vid akuta ärenden försöker vi hitta en lösning som inte utsätter någon för några risker.

Besök i kontorslokaler

För oss är det viktigt att vi kan fortsätta ge våra hyresgäster bästa möjliga service på ett säkert sätt. Vi informerar och uppmanar besökare samt entreprenörer och hyresgäster att följa de råd och anvisningar som svenska myndigheter ger. Behöver vi utföra arbete i en lokal hör vi av oss till dig och pratar igenom hur vi löser det på bästa sätt.

Vädra för minskad smittspridning på kontoret

Genom att öppna fönstren och vädra ordentligt minskar du risken för att virus ansamlas i rum och lokaler. Vädra gärna en kvart varje gång rummet används på nytt och minst en kvart varannan timme. Öppna inte fönster i toalettutrymmen eftersom det kan få luften att gå fel väg.

Känner du dig sjuk?

De symptom som främst är förknippade med covid-19 är feber och hosta, andningssvårigheter, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Oavsett symptom ska du stanna hemma och inte att träffa andra människor.

Behöver du vår hjälp?

I dessa tider är det många människor som är i behov av olika typer av hjälp. Det kan vara allt ifrån att handla mat till att ha någon att prata med. Du som hyresgäst får gärna höra av dig till oss, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Viktig information angående bedrägerier

Polisen varnar just nu för att bedragare utnyttjar rådande situation för att lura äldre. Bedragarna kontaktar personer och erbjuder till exempel hjälp med att handla och genomföra coronatester om man lämnar sina bankuppgifter. Tänk på att aldrig lämna ut kortnummer, koder eller bankuppgifter till okända personer som erbjuder sig att till exempel handla. Vår personal har alltid kläder med Lundbergs Fastigheters logotyp på, och vi kontaktar dig alltid innan vi besöker dig. Skulle du ändå känna dig osäker kan du alltid be att personen legitimerar sig.

För mer information om corona

Har du frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 dygnet runt. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Du hittar även tillförlitlig information hos Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se. Dessutom ger Vårdguiden 1177 tydliga anvisningar kring hur man tar kontakt med vården på ett tryggt och säkert sätt.

Information på fler språk

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

Information in other languages

For information in other languages on how to protect yourself and others from spread of infection, please visit The Public Health Agency of Sweden’s website. You also find information on Vårdguiden 1177.

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Sök kontakt