Corona covid-19 – Tillsammans minskar vi smittspridningen! 

För att minska smittspridningen av covid-19 som mycket som möjligt påminner vi om vikten av att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och restriktioner.   

Fortsätt att vara försiktiga 

Vi påminner om att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna noga och stanna hemma vid symtom.

Detta gäller i allt vårt arbete:

  • Vid minsta symptom på influensa eller förkylning stannar våra medarbetare hemma.
  • Vi tvättar händerna och använder desinfektionsmedel.
  • Vi tar inte i hand, undviker fysisk kontakt och håller avstånd till varandra.
  • Vi uppmanar våra medarbetare att hålla digitala möten och avstämningar.
  • Vi har infört ändrade arbetssätt och rutiner vid flera av våra återkommande arbetsuppgifter. Som du kan läsa om lite längre ner gör vi exempelvis hembesök hos våra hyresgäster.

Vi fortsätter att följa utvecklingen av coronaviruset covid-19 noggrant och anpassar våra åtgärder efter rådande situation.

Smittspridning på arbetsplatsen 

Om något fall av covid-19 upptäcks på någon av Lundbergs Fastigheters arbetsplatser följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendation om smittspårning samt utökad testning.  

Besök i lägenheter 

Vi vill ge dig som hyresgäst bästa möjliga service utan att utsätta dig eller någon annan för onödiga risker. Inför planerade hembesök kommer vi därför att ställa några frågor om dig och dem du bor med. Vi ber dig att berätta om du eller någon annan i lägenheten:  

  • har några symptom på sjukdom eller förkylning 
  • ingår i någon riskgrupp  

Om du svarar ja på någon av frågorna försöker vi hitta en lösning som inte utsätter någon för onödig risk.  

Besök i kontorslokaler

För oss är det viktigt att vi kunna ge vårahyresgästerbästa möjliga servicepå ett säkert sätt. Vi påminner alla besökare samt entreprenörer och hyresgäster att fortsatt vara försiktiga och att stanna hemma vid symtom.   

Behöver du vår hjälp?

I dessa tider är det många människor som är i behov av olika typer av hjälp. Det kan vara allt ifrån att handla mat till att ha någon att prata med. Du som hyresgäst får gärna höra av dig till oss, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. 

Information på fler språk

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

Information in other languages

For information in other languages on how to protect yourself and others from spread of infection, please visit The Public Health Agency of Sweden’s website. You also find information on Vårdguiden 1177.

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Sök kontakt