Vår företagsledning

Louise Lindh

VD
Född 1979, anställd 2005

Johan Ladenberg

Vice VD, Chef hyres- och fastighetsadministration
Född 1966, anställd 2005

Johan Sandborgh

Regionchef Stockholm, Hållbarhetschef
Född 1979, anställd 2009

Jonas Thyrsson

Chef Fastighetsutveckling
Född 1976, anställd 2010

Lisa Lundh

Marknads- och kommunikationschef
Född 1976, anställd 2018

Peter Lundgren

Regionchef Väst
Född 1970, anställd 1994

Christian Claesson

Regionchef Öst
Född 1980, anställd 2015.

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Sök kontakt