Vår företagsledning

""

Louise Lindh

VD
Född 1979, anställd 2005

""

Johan Ladenberg

Vice VD, chef hyres- och fastighetsadministration
Född 1966, anställd 2005

""

Johan Sandborgh

Regionchef Stockholm, hållbarhetschef
Född 1979, anställd 2009

""

Peter Kjell-Berger

Ekonomichef
Född 1968, anställd 2021

""

Lisa Lundh

Marknads- och kommunikationschef
Född 1976, anställd 2018

""

Peter Lundgren

Regionchef Väst, teknisk chef
Född 1970, anställd 1994

""

Christian Claesson

Regionchef Öst, chef affärsutveckling
Född 1980, anställd 2015.

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Sök kontakt