Vår företagsledning

""

Johan Ladenberg

VD
Född 1966, anställd 2005

""

Johan Sandborgh

Vice VD, regionchef Stockholm, hållbarhetschef
Född 1979, anställd 2009

""

Christian Claesson

Vice VD, regionchef Öst, chef affärsutveckling
Född 1980, anställd 2015.

""

Peter Kjell-Berger

Ekonomichef
Född 1968, anställd 2021

""

Lisa Lundh

Marknads- och kommunikationschef
Född 1976, anställd 2018

""

Peter Lundgren

Regionchef Väst, teknisk chef
Född 1970, anställd 1994

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Sök kontakt