För ett hållbart cityliv 

Vad är det bästa för staden? För individen? För tryggheten, klimatet och ekonomin? Och hur ska miljöer utformas och fyllas för att bli levande, dynamiska och attraktiva mötesplatser där människor verkligen vill vara? Om tio år? Hundra? 

 

Samhällsutvecklingen har alltid gått snabbast i städerna, och just nu händer positiva saker i ovanligt snabb takt. Vi är helt klart på väg mot citymiljöer som är mer hållbara, mer inbjudande, mer mångfacetterade, mer levande. Stadskärnorna får nytt utbud och fler funktioner än förut – inte minst som ett extra vardagsrum där människor gärna spenderar sin fritid.  

Ingen kan göra allting själv. Men allt är möjligt, om vi som älskar städer tänker och agerar tillsammans. Genom engagemang, nyfikenhet, öppenhet och ansvarstagande vill vi på Lundbergs Fastigheter gå i täten för utvecklingen av attraktiva, klimatsmarta och hållbara stadsmiljöer. 

Det som händer i stadskärnorna har påverkan både lokalt och globalt – ett hållbart city liv skapar nytta för hela planeten. Vi lägger kraften på det vi kan bäst: att utveckla attraktiva, hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, jobba och umgås på sin lediga tid. På Lundbergs Fastigheter arbetar vi sedan länge med konkreta handlingsplaner för såväl klimatet som citymiljöerna. Resultaten är tydligt positiva och följs årligen upp i vår hållbarhetsrapport som du hittar i vår Årsredovisning. 

 

””

Mot en hållbar framtid

Vår vision är att ge människor möjlighet att leva ett bättre liv. Vi vill skapa kreativa och hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och umgås. För att göra detta möjligt, både nu och i framtiden, måste vi arbeta hållbart. Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och allt vi gör.

Läs mer om vårt miljöarbete
””

Årsredovisning

Här hittar du finansiell information och våra årsredovisningar.

Finansiell information