Vår styrelse

Fredrik Lundberg

Styrelseordförande
Född 1951, invald i styrelsen 1975

Lars Johansson

Styrelseledamot
Född 1966, invald i styrelsen 2007

Louise Lindh

VD, Styrelseledamot
Född 1979, invald i styrelsen 2011

Katarina Martinson

Styrelseledamot
Född 1981, invald i styrelsen 2011

Stefan Nilsson

Styrelseledamot
Född 1957, invald i styrelsen 2017

Johanna Palmér

Styrelseledamot
Född 1979, invald i styrelsen 2019

Sten Peterson

Vice Styrelseordförande
Född 1956, invald i styrelsen 2010

Peter Whass

Styrelseledamot
Född 1954, invald i styrelsen 2004

Phongthawat Croneryd

Arbetstagarrepresentant, Styrelseledamot
Född 1978, invald i styrelsen 2018

Nicklas Lundberg

Arbetstagarrepresentant, Styrelseledamot
Född 1971, invald i styrelsen 2018

Nils Svanberg

Arbetstagarrepresentant, Styrelseledamot
Född 1968, invald i styrelsen 2007

Tobias Sundqvist

Arbetstagarrepresentant, Styrelseledamot
Född 1993, invald i styrelsen 2018