Uthyrningspolicy

De som söker bostad i fastigheter förvaltade av Lundbergs Fastigheter ska behandlas lika och inte diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

För att du ska bli hyresgäst hos oss kräver vi att du uppfyller ett antal villkor. Den blivande hyresgästen ska: 

  • Ha fyllt 18 år vid avtalets tecknande
  • Över tiden klara av att betala aktuell hyra
  • Ha skött tidigare betalningsåtaganden
  • Ha skött tidigare boenden
  • Ha en hemförsäkring som gäller under hela hyrestiden

Dessutom har vi som målsättning att alla våra fastigheter ska vara rökfria.

Hitta din drömlägenhet

Sök bland våra lediga lägenheter och hitta ditt drömboende! 

Så snart du har lämnat in en intresseanmälan följer du uthyrningsprocessen enkelt och smidigt på Mina sidor.

Lediga lägenheter