Samhällsfastigheter

""
""

Bolindergården – möte över gränserna

Bolindergården i Eskilstuna är ett kombinerat vård- och omsorgsboende och förskola där fastighetens utformning ska främja interaktion över generationsgränserna. Internationell forskning visar på många positiva effekter med att föra samman gammal och ung och resultaten visar på ett ökat välmående bland de äldre och en positiv nyfikenhet bland barnen.

Den kombinerade verksamheten har inneburit att de gör saker tillsammans och för varandra. Det kan innebära att förskolebarnen får göra gymnastikprogram till de äldre medan de i sin tur stickar och virkar till förskolebarnen. Det härliga storköket som servar båda verksamheterna med mat gör att man kan utnyttja lokalerna mer effektivt men ger också en hemtrevlig känsla.

Utomhusmiljön för barnen erbjuder en spännande lekplats med utrustning som främjar kreativitet och rörelse. De äldre kan samtidigt ta del av barnens lek från sin generösa takterrass. Där har de i sin tur möjlighet att utföra sina intressen med hjälp av bland annat träningsredskap och ett växthus med sittplatser och odlingar.

Huset rymmer 60 lägenheter och 120 barn fördelat på 6 avdelningar. Projektet som skapats tillsammans med Eskilstuna kommun och arkitekten GKAK färdigställdes under 2020 har blivit lyckat ur flera aspekter. Resultatet är fantastiska lokaler som både sparar resurser och erbjuder en attraktiv arbetsmiljö samtidigt som det tillför stora värden för boende, barn och deras föräldrar.

Vi åkte dit för ett besök, häng med!

Besök Bolindergården med oss

 

 

Bolindergården invigdes under pandemin och förutsättningarna för generationsöverskridande aktiviteter begränsades självklart under den första tiden. I filmen som spelades in under 2021 träffar vi Majken och Kerstin som beskriver hur tillvaron på Bolindergården berikar deras liv.

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Sök kontakt