Långsiktig lönsamhet en förutsättning för hållbarhet

Långsiktig lönsamhet är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna genomföra strategier, uppnå våra mål och arbeta ekonomiskt hållbart över tid. En balanserad ekonomisk tillväxt och lönsamhet med hänsyn till miljö och människor är också en förutsättning för såväl hållbar utveckling som ansvarsfullt företagande.

Vi står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del i samhällsutvecklingen. Vi vill uppnå en god avkastning och värdetillväxt med låg risk. Bästa sättet att nå detta är genom låg skuldsättning och god likvid beredskap. Med en stabil finansiell ställning är vi en pålitlig affärspartner för både kunder och leverantörer, samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare.

Vi vill få våra kunder att känna trygghet genom att vara en pålitlig fastighetsägare som håller det vi lovar och som investerar i våra fastigheter.

Vi drivs av att vara en omtyckt hyresvärd och ha kunder som tycker om vårt varumärke. En stark tradition och nyfikenhet på morgondagen gör oss konkurrenskraftiga och lönsamma.

För oss är det viktigt att få feedback av våra kunder och vi mäter årligen kundnöjdheten inom affärsområdena bostad och kontor. Våra kunder är bland de nöjdaste hyresgästerna i landet, något vi är mycket stolta över. Ett bevis för detta är att vi under många år fått toppbetyg i olika kundundersökningar som till exempel AktivBo, där vi senast tog hem tre vinster i högsta serviceindex, största lyft serviceindex och högsta profil.

””

För ett hållbart cityliv

Vi jobbar ständigt för att hålla miljöerna kring våra fastigheter snygga, trygga och säkra, samtidigt som vi driver utvecklingen av ett city där alla åldrar trivs och vill umgås.

Social hållbarhet
””

Klimatåtgärder som gör skillnad

Samhällets energiproduktion har stor klimatpåverkan och därför fokuserar vi på att energieffektivisera våra fastigheter. Vi vill göra insatser som gör skillnad.

Miljö och hållbarhet
””

Vi växlar upp hållbarhetsarbetet – klimatneutral värdekedja 2030

Det som händer i stadskärnorna har påverkan både lokalt och globalt. Vi tar hänsyn till båda aspekterna i vårt hållbarhetsarbete. Dessutom arbetar vi brett – vårt mål att bli klimatneutrala till 2030 omfattar hela värdekedjan från hyresgäster till partners, leverantörer och givetvis våra medarbetare.

Klimatneutral 2030