Engagemang och samverkan

 

Vi på Lundbergs Fastigheter gillar att samarbeta och samverka, alltid med syfte att skapa ett bättre samhälle för människor att leva i.

Ett exempel på samarbete är vårt engagemang i KTH:s projekt Bostad 2.0. Tillsammans med 20 aktörer från bygg- och fastighetsbranschen i Sverige finansierar och deltar vi i projektet, som startade i september 2017 och löper över fyra år. Syftet är att titta på framtidens bostadsmarknad, med fokus på följande områden inom forskning och utveckling:

  • Värdeskapande stadsbyggande
  • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
  • Utveckling av hyresrätten som tjänst
  • Jämförelse mellan upplåtelseformer
  • Alternativa redovisningsregler
  • Analys av lokala bostadsmarknader
  • Incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader
  • Företags- och samhällsekonomiska kalkyler

Vi är även delaktiga i flera olika projekt i Östergötland, bland annat kring regionens avfallshantering och hur man kan minska mängden byggmaterial vid nyproduk­tion. För att fånga upp studenters syn på hållbarhetsarbetet har vi tillsammans med Sustainergies vid Linköpings universitet sedan två år anordnat en årlig studentdag med workshops kring ämnet ”den hållbara stadskärnan”.

Sedan många år är vi även en engagerad huvudsponsor till IFK Norrköping. Föreningens verksamhet är en källa till stor glädje för staden och en samlingspunkt för många av invånarna. Att bidra till att både barn och vuxna, nya och gamla invånare kan mötas i ett intresse för idrotten är något vi sätter stort värde på.

Sedan 2019 är vi en del av folkrörelsen Generation Pep. Det är en icke vinst­drivande organisation som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi bidrar genom att sprida Generation Peps budskap och genomföra aktiviteter för att uppmuntra och inspirera till rörelseglädje. Ett bidrag i det arbetet är Lilla Lundbergsloppet som vi arrangerar i Norrköping tillsammans med Tjalve IF. Ambitionen är att genomföra loppet varje år och att expandera konceptet till flera städer.

””

Klara, färdiga, gå!

Lilla Lundbergsloppet, vårt alldeles egna lopp för barn!

Lilla Lundbergsloppet
””

Alla barn ska ha möjligheten till ett aktivt liv

Tillsammans med Generation Pep arbetar vi för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep
””

IFK Norrköping

Tillsammans är vi med och bygger en framgångsrik stad – både på och utanför planen.

IFK Norrköping