Socialt ansvar

En bild för en kolumn om Engagemang och samverkan

Engagemang och samverkan

Idrott och kultur förenar och är en oerhört viktig samhällsfunktion för att ge barn och unga en meningsfylld fritid. Föreningslivet är en grundbult i det svenska samhället och bidrar med allt från möjligheten att vara en del av ett positivt sammanhang där man blir uppskattad, känner gemenskap och blir respekterad för den man är till att skapa och bibehålla intresse och engagemang för den storskaliga demokratin. Lundbergs Fastigheter stöttar många föreningar och klubbar på lokal nivå – med stort fokus på barn och ungdomar.

""

IFK Norrköping

Sedan många år tillbaka har vi och IFK Norrköping samarbetat för att skapa en framgångsrik fotbollsförening. Fotbollen betyder mycket för många och fyller en viktig plats i samhället. Sedan 2023 kan klubben stoltsera med lag i både herr- och damallsvenskan. Intresset för de båda lagen är stort och damlaget kom tvåa i publikligan redan första året i Allsvenskan. Deras resa till den högsta divisionen är en stor framgång som inspirerar och ger lokala förebilder för yngre generationer.

IFK Norrköping bidrar stort till staden genom sin samhällsnytta, med allt ifrån att skapa en meningsfylld fritid för barn och ungdomar till hälsa och välbefinnande, inkludering, integration och ideella insatser. Ungdomsverksamheten är stor och mer än 500 barn och ungdomar, med ca 50 olika nationaliteter, tränar och spelar matcher varje vecka.

Läs mer om IFK
””

Generation Pep

Vi är en del av Generation Peps folkrörelse för barn och ungas hälsa. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara två av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag. Och bara en bråkdel äter tillräckligt mycket frukt och grönt.

Detta vill vi vara med och förändra! Vi bidrar genom bland annat genom barnloppet ”Lilla Lundbergsloppet” som arrangeras i Norrköping samt Södertälje och är på väg till flera städer. Dessutom är vi med och sprider Generation Peps viktiga budskap både inom och utanför vår organisation.

Läs mer om Generation Pep
””

Lilla Lundbergsloppet

Bara en bråkdel av alla barn och unga rör på sig tillräckligt och äter det kroppen behöver för att må bra. Det är ett stort samhällsproblem som måste tas på allvar och Lundbergs Fastigheter vill vara med och bidra till förändring, bland annat med barnloppet Lilla Lundbergsloppet. Med fartfylld och busig aktivitet vill vi sprida rörelseglädje för att inspirera och väcka lusten till rörelse hos barn och unga.

Läs mer om Lilla Lundbergsloppet

Medarbetare

Engagemang och motivation för ett hållbart arbetsliv

Engagerade medarbetare är vår viktigaste resurs för att nå våra mål. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med en dynamisk organisation som lockar utvecklingsorienterade medarbetare. Detta uppnår vi genom visionärt ledarskap och en värderingsgrundad kultur.

Kunskap om marknadens efterfrågan och utveckling gör oss konkurrenskraftiga och stärker vår affärsgrund. Långsiktig utveckling och lyhördhet är nycklar till hållbart arbete. En kultur av nyfikenhet och vilja att utvecklas är avgörande. För att bibehålla lönsamhet i en föränderlig värld balanserar vi vår kärnverksamhet med innovation och flexibilitet.

Välmående och engagerade medarbetare

Vår företagskultur bygger på värdeorden engagemang, affärsmässighet, innovation och respekt. Vi tar ansvar som arbetsgivare och skapar en säker arbetsmiljö där medarbetarna trivs och utvecklas. Vi erbjuder en inspirerande och flexibel arbetsmiljö som effektiviserar arbetet i en föränderlig värld.

Våra strategier är kopplade till affärsplaner som styr medarbetarnas mål. Genom individuell målstyrning kommer chefer och medarbetare överens om vad som ska uppnås under året och hur målen ska nås. Denna målstyrning följs upp och diskuteras kontinuerligt under året.

Jämställdhet

Vi ska vara ett inkluderande och jämställt företag där allas olikheter värdesätts och respekteras. Vi vill utveckla och behålla medarbetarna och ge alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling och det är allas gemensamma ansvar att både förhindra trakasserier samt att verka för en arbetsmiljö som är inkluderande och respektfull. Vid årsskiftet 2023 uppgick antalet anställda till 174 och bolaget fick under året ett tillskott på 12 nyanställda. Andel kvinnor i styrelsen uppgick 2023 till 25 procent och i ledningsgruppen var andelen kvinnor 29 procent år 2023.

Läs mer om hur det är att arbeta hos oss här.

 

 

En bild för en kolumn om Stadsmiljöer och stadsutveckling

Stadsmiljöer och stadsutveckling

Att bygga, förvalta och utveckla stadsmiljöer är något vi på Lundbergs Fastigheter gjort i snart 80 år. Historiskt var stadsbilden och stadsmiljön starkt kopplad till byggnaderna. På senare år har pendeln slagit åt andra hållet och alltmer av dagens stadsutveckling handlar om det liv som människorna som rör sig i staden skapar.

Vi är övertygade om att det är blandningen av kontor, bostäder samt handels- och mötesplatser som skapar en attraktiv stadsmiljö. Där har vi en unik möjlighet att påverka människors liv till det bättre. Vi är aktiva i flera samverkansprojekt som har trygghet i fokus och den decentraliserade organisationsstrukturen ger oss möjligheten att vara en lokalt närvarande och engagerad aktör.

Hittar du inte det du söker?

Anmäl dig till vårt intresseregister

Genom att anmäla dig till vårt intresseregister tackar du ja till mailutskick med tips på lägenheter som passar dina önskemål.