Great Place To Work

Vi är glada och stolta över att vara certifierade som ett Great Place To Work. I många år har vi genomför medarbetarundersökningar, sedan 2017 görs detta i samarbete med Great Place to Work. Deras metod bygger på över 30 års studier om medarbetarupplevelser på arbetsplatser och är idag den mest använda medarbetarundersökningen i världen. Vi utför två typer av studier, medarbetarperspektiv och ledar­perspektiv. Fokus ligger på hur engagerade medarbetarna är, vilket är grunden till hur bra vi kan utvecklas och lyckas. Undersökningen ger även indikationer på möjliga utvecklingsområden. Detta utgör ett bra komplement till medarbetarsamtal och visselblåsarfunktion för att identifiera risker.

Medarbetarundersökningen görs vartannat år, senast våren 2023. Vårt förtroendeindex landade då på 83 % och hela 93 % av bolagets medarbetare anser att Lundbergs Fastigheter ”allt sammantaget” är en mycket bra arbetsplats! Vi arbetar aktivt med handlingsplaner och workshops där vi tillsammans diskuterar och utmanar i frågor om hur vi kan bli än mer effektiva, mer engagerade och ha ännu roligare på arbetet.

Läs mer om Great Place to Work