Great Place To Work

Vi är glada och stolta över att vara certifierade som ett Great Place To Work. I många år har vi genomför medarbetarundersökningar, sedan 2017 görs detta i samarbete med Great Place to Work. Deras metod bygger på över 30 års studier om medarbetarupplevelser på arbetsplatser och är idag den mest använda medarbetarundersökningen i världen. Vi utför två typer av studier, medarbetarperspektiv och ledar­perspektiv. Fokus ligger på hur engagerade medarbetarna är, vilket är grunden till hur bra vi kan utvecklas och lyckas. Undersökningen ger även indikationer på möjliga utvecklingsområden. Detta utgör ett bra komplement till medarbetarsamtal och visselblåsarfunktion för att identifiera risker.

Medarbetarundersökningen görs vartannat år, senast i april 2021. Vårt förtroendeindex landade 2021 på hela 81%, vilket är samma resultat som vid vår senaste undersökning 2019 och hela 92% av bolagets medarbetare anser att Lundbergs Fastigheter ”allt sammantaget” är en mycket bra arbetsplats! Vi arbetar aktivt med handlingsplaner och workshops där man tillsammans diskuterar och utmanar i frågor om hur man tillsammans kan bli än mer effektiva, mer engagerade och ha ännu roligare på arbetet.

Under 2020 genomfördes en extra undersökning tillsammans med Great Place to Work. Studien handlade om hur medarbetare upplever sin arbetssituation och hur verksamheten fungerar under pandemin. Svarsprocenten var 86% och av 15 frågor var 13 svar positiva.

Läs mer om Great Place to Work

Vi växlar upp hållbarhetsarbetet – klimatneutral värdekedja 2030

Det som händer i stadskärnorna har påverkan både lokalt och globalt. Vi tar hänsyn till båda aspekterna i vårt hållbarhetsarbete. Dessutom arbetar vi brett – vårt mål att bli klimatneutrala till 2030 omfattar hela värdekedjan från hyresgäster till partners, leverantörer och givetvis våra medarbetare.

Klimatneutral 2030

Viljan att förändra

Vi gillar att samarbeta och samverka, alltid med syfte att skapa ett bättre samhälle.

Engagemang och samverkan