100 000 människor. 10 städer. 365 dagar om året.

100 000 människor bor, jobbar eller besöker våra fastigheter varje dag, året runt. En otroligt inspirerande siffra, om du frågar oss. Vi finns i tio städer i Sverige, i ett band från Göteborg i väst till Stockholm i öst. På samtliga platser erbjuder vi bostäder och kommersiella lokaler för kontor och handel – alltid i attraktiva citylägen.  

 

Arvika – Eskilstuna – Göteborg – Jönköping – Karlstad – Linköping – Norrköping – Stockholm – Södertälje– Örebro 

 

Du är alltid välkommen till Lundbergs Fastigheter 

Vi är stolta över att finnas i din stad, och det är lätt att träffa oss. Antingen på vårt lokala kontor, i ditt område eller digitalt. På Lundbergs Fastigheter tar vi helhetsansvar för våra kvarter – hela vägen från förvaltning och skötsel till det långsiktiga ägandet. Det gör att vi kan lösa både små och stora frågor på ett hållbart sätt. 

Vi vill vara en aktiv och ansvarstagande fastighetsägare både i det lilla och det stora. Vi arbetar ständigt för att hålla miljöerna kring våra fastigheter trygga och säkra såväl som tilltalande och trivsamma.  

Vi älskar städer! Och vi vill bidra till områden och städer där människor trivs och känner sig trygga. Vi engagerar oss gärna i olika stadsutvecklingsprojekt och samverkansinitiativ för att på så sätt bidra till utvecklingen av ett city där alla åldrar trivs och vill umgås. Ett hållbart cityliv 24 timmar om dygnet.  

Häng med på vår resa till framtiden!

Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart cityliv? Oavsett roll hos oss behöver du ha inställningen och viljan att alltid hjälpa kunden och att alltid känna ansvar för framtiden.

Jobba hos oss

Länge leve långsiktigheten!

Lars Erik Lundberg grundade företaget i Norrköping 1944, endast 24 år ung. Som nytänkande byggnadsingenjör insåg han tidigt att det borde finnas värde i att äga och förvalta fastigheterna själv, istället för att sälja dem när de var färdigbyggda. Resten är svensk fastighetshistoria.

Vår historia

Med tryggheten i fokus! 

Vi är aktiva i flera stadsutvecklingsprojekt som har tryggheten i fokus. I vårt eget arbete jobbar vi ständigt för att hålla miljöerna kring fastigheterna trygga och säkra, samtidigt som vi vill bidra till ett city där alla åldrar trivs och vill umgås. Ett hållbart cityliv 24 timmar om dygnet.

Stadsutveckling