Snyggt, tryggt, säkert och hållbart

Vi lägger kraften på det vi kan bäst: att utveckla attraktiva, hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, jobba och umgås på sin lediga tid. Något som vi på Lundbergs Fastigheter har gjort i mer än 75 år.

Historiskt har stadsbilden och stadsmiljön varit starkt kopplad till byggnaderna. På senare år har pendeln slagit åt andra hållet och allt mer av dagens stadsutveckling handlar om det liv som människorna som rör sig i staden skapar. Vi är övertygade om att det är blandningen av kontor, bostäder, handel och mötesplatser som skapar en attraktiv stadsmiljö där vi har en unik möjlighet att förändra människors liv till det bättre.

 

Vi är aktiva i flera stadsutvecklingsprojekt som har social hållbarhet och trygghet i fokus, till exempel i Norrköping, Linköping, Jönköping och Karlstad. I vårt eget arbete jobbar vi ständigt för att hålla miljöerna kring fastigheterna snygga, trygga och säkra, samtidigt som vi driver utvecklingen av ett city där alla åldrar trivs och vill umgås. Ett hållbart cityliv 24 timmar om dygnet.

Relationen med kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter är en central del i arbetet inom det som kallas social hållbarhet. Även engagemang för ett hållbart samhälle i stort och smått är viktigt. Som ett led i strävan att nå visionen – att vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer – är vi med och bidrar till samhället genom engagemang och delaktighet i de städer vi är verksamma. Medverkan i bransch­organisationer och nätverk ökar kunskapen och möjligheterna att positivt påverka utvecklingen i våra städer. Vi är engagerade och samverkar med kunder, kommuner och andra samarbetspartners. Vi värnar alla intressenters integritet och förvaltar information på ett ansvarsfullt sätt.

För att utvecklas tillsammans är det viktigt att intressenter delar våra värderingar. Därför har vi tagit fram en uppförandekod för leverantörer.

 

””

Vi växlar upp hållbarhetsarbetet – klimatneutral värdekedja 2030

Det som händer i stadskärnorna har påverkan både lokalt och globalt. Vi tar hänsyn till båda aspekterna i vårt hållbarhetsarbete. Dessutom arbetar vi brett – vårt mål att bli klimatneutrala till 2030 omfattar hela värdekedjan från hyresgäster till partners, leverantörer och givetvis våra medarbetare.

Klimatneutral 2030
””

Klimatåtgärder som gör skillnad

Samhällets energiproduktion har stor klimatpåverkan och därför fokuserar vi på att energieffektivisera våra fastigheter. Vi vill göra insatser som gör skillnad.

Miljö och hållbarhet
””

Förutsättningar för hållbarhet

Lundbergs Fastigheter står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet