Energi och miljö i förvaltning

Energi

Under mer än 20 år har vi satsat på effektiv energianvändning för att gynna både ekonomin och klimatet. Våra långsiktiga satsningar på energieffektivisering och systematiska uppföljning är nyckeln till en hållbar framtid.

Vi använder främst värme, el och vatten i våra fastigheter, som huvudsakligen värms med fjärrvärme. Genom samarbete med energileverantörer ökar vi andelen förnybar eller återvunnen energi. All vår el kommer från 100 % förnybar vattenkraft.

Vid nybyggnation och ROT-projekt installeras individuella mätare för vatten och el för hyresgästerna. Våra solcellsanläggningar har en total effekt på 1,3 MW. Antalet elbilsladdningsplatser har ökat med 22 % till 511 platser, och cirka 850 MWh har använts för laddning av elfordon det senaste året.

Kyla, värme och el

Normalårskorrigerad energianvändning fördelat per Atemp. Nyproduktion innefattar fastigheter byggda efter 2010.

 

 

Energianvändning laddplatser

Under 2023 har antalet laddstolpar utökats med 113 st och totalt finns 511 st laddplatser installerade.

 

 

Utveckling solceller

Mängden producerad energi från solceller minskar från föregående år främst med anledning av färre soltimmar.

 

 

Föroreningar

Den biologiska mångfalden är hotad och Lundbergs Fastigheter arbetar för att minimera användningen av kemikalier. Vid inköp av kemiska produkter och byggmaterial ska dessa vara godkända enligt Svanen, Basta, Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. En riskbedömning görs alltid vid införandet av kemikalier. Endast svenska leverantörer används för kemikalieinköp, och produkter med farosymbolen ”miljöfarlig” får inte användas. Om en lämplig produkt inte finns utan symbolen, väljs den minst miljöfarliga och noteras i en dispenslista i vårt digitala kemikaliehanteringssystem. Efterlevnad av rutiner kontrolleras vid årliga internrevisioner.

Vatten

Vatten är en av jordens viktigaste resurser. Därför strävar vi efter sparsam och effektiv vattenanvändning, både i vår förvaltning och hos våra hyresgäster. Genom systematiskt och långsiktigt arbete har vi minskat vattenanvändningen med cirka 40 % sedan 1995 och siktar på att minska den med ytterligare 2 % per m² och år.

Vattenbesparande teknik, snålspolande blandare, smart mätning och informationsinsatser till hyresgäster är centrala för att nå våra mål. Vid hyresgästanpassningar och renoveringar installerar vi tidlösa, snålspolande, blyfria och energieffektiva blandare med god tillgång till reservdelar. I ROT-projekt strävar vi efter att installera individuell vattenmätning, vilket är fördelaktigt både för miljön och för hyresgästen som bara betalar för sin egen förbrukning.

Vattenanvändning i kubik fördelat per Atemp