21 miljöcertifierade fastigheter

Som en del i vårt hållbarhetsarbete och strävan mot ett hållbart cityliv arbetar vi med olika miljöcertifieringar. En miljöcertifiering guidar oss i rätt riktning och hjälper oss ta rätt beslut när vi bygger och förvaltar våra fastigheter. I dagsläget arbetar vi med certifieringarna Miljöbyggnad, Greenbuilding och LEED som du kan läsa mer om här.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council och är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Certifieringen innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av en oberoende tredje part inom bl.a. energiåtgång, energikälla, luftkvalitet, ventilation, radonvärden och byggnadsmaterial. I certifieringen ingår även en uppföljningskontroll tre år efter ombyggnationen/nybyggnationen. Certifieringen är uppdelad i Brons, Silver och Guld – där Brons är den lägsta nivån och Guld den högsta.

VI har 16 fastigheter som är certifierade med Miljöbyggnad:

Miljöbyggnad Silver:
Bokbindaren
Braxens påbyggnad mot Ågatan
Isopen Hus A
Konsuln bostadshus
Körveln
Elitseglaren (inkluderar 5 fastigheter)
Nätet
Spinnrocken

Miljöbyggnad Guld:
Barkassen
Braxens påbyggnad mot Storgatan
Tulpanen

Miljöbyggnad Brons:
Isopen Hus B

Läs mer om Miljöbyggnad!

Greenbuilding

Greenbuilding är en certifiering som syftar till att effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Greenbulding i Sverige hanteras och förvaltas av Sweden Green Buliding Council och har blivit ett starkt varumärke för energibesparing.

Vi har 4 fastigheter som är certifierade med Greenbuilding:

Stampen
Grundlagen
Krokslätt
Murmästaren

Läs mer om Greenbuilding!

LEED

LEED lanserades av U.S Green Building Council 1998 och är ett globalt certifieringssystem som ska identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. Det finns flera typer av LEED-system anpassade för olika typer av projekt, från hyresgästanpassningar till kommersiella, institutionella bostadsbyggnader samt kollektivtrafikanläggningar och stadsområden.

Idag arbetar vi bl.a. för att vår senaste nyproduktion LINK Business Center, som kommer stå klart den 1 december 2021, ska certifieras med LEED.

Läs mer om LEED!

 

För ett hållbart cityliv

Vi jobbar ständigt för att hålla miljöerna kring våra fastigheter snygga, trygga och säkra, samtidigt som vi driver utvecklingen av ett city där alla åldrar trivs och vill umgås.

Social hållbarhet

Klimatåtgärder som gör skillnad

Vi ligger i framkant i fastighetsbranschen och har minskat utsläppen av CO2 med hela 45 procent sedan 2012. Det är vi stolta över!

Miljö och hållbarhet

Förutsättningar för hållbarhet

Lundbergs Fastigheter står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet