21 miljöcertifierade fastigheter

Som en del i vårt hållbarhetsarbete och strävan mot ett hållbart cityliv arbetar vi med olika miljöcertifieringar. En miljöcertifiering guidar oss i rätt riktning och hjälper oss ta rätt beslut när vi bygger och förvaltar våra fastigheter. I dagsläget arbetar vi med certifieringarna Miljöbyggnad, Greenbuilding och LEED som du kan läsa mer om här.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council och är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Certifieringen innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av en oberoende tredje part inom bl.a. energiåtgång, energikälla, luftkvalitet, ventilation, radonvärden och byggnadsmaterial. I certifieringen ingår även en uppföljningskontroll tre år efter ombyggnationen/nybyggnationen. Certifieringen är uppdelad i Brons, Silver och Guld – där Brons är den lägsta nivån och Guld den högsta.

VI har 16 fastigheter som är certifierade med Miljöbyggnad:

Miljöbyggnad Silver:
Bokbindaren
Braxens påbyggnad mot Storgatan
Braxens påbyggnad mot Ågatan
Isopen Hus A
Konsuln bostadshus
Körveln
Elitseglaren (inkluderar 6 fastigheter)
Nätet
Spinnrocken

Miljöbyggnad Guld:
Barkassen

Miljöbyggnad Brons:
Isopen Hus B

Läs mer om Miljöbyggnad.

Greenbuilding

Greenbuilding är en certifiering som syftar till att effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Greenbulding i Sverige hanteras och förvaltas av Sweden Green Buliding Council och har blivit ett starkt varumärke för energibesparing.

Vi har 4 fastigheter som är certifierade med Greenbuilding:

Stampen
Grundlagen
Krokslätt
Murmästaren

Läs mer om Greenbuilding.

””

För ett hållbart cityliv

Vi jobbar ständigt för att hålla miljöerna kring våra fastigheter snygga, trygga och säkra, samtidigt som vi driver utvecklingen av ett city där alla åldrar trivs och vill umgås.

Social hållbarhet
””

Klimatåtgärder som gör skillnad

Samhällets energiproduktion har stor klimatpåverkan och därför fokuserar vi på att energieffektivisera våra fastigheter. Vi vill göra insatser som gör skillnad.

Miljö och hållbarhet
””

Förutsättningar för hållbarhet

Lundbergs Fastigheter står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet