””

 

Sedan många år tillbaka har vi och IFK Norrköping samarbetat för att skapa en framgångsrik fotbollsförening. Fotbollen betyder mycket för många och fyller en viktig plats i samhället.

IFK Norrköping bidrar stort till staden genom sin samhällsnytta, med allt ifrån att skapa en meningsfylld fritid för barn och ungdomar till hälsa och välbefinnande, inkludering, integration och ideella insatser.

Tillsammans är vi med och bygger en framgångsrik stad – både på och utanför planen.

www.ifknorrkoping.se
””

Klara, färdiga, gå!

Vårt alldeles egna lopp för barn!

Lilla Lundbergsloppet
””

Viljan att förändra

Vi gillar att samarbeta och samverka, alltid med syfte att skapa ett bättre samhälle.

Engagemang och samverkan
””

Alla barn ska ha möjligheten till ett aktivt liv

Tillsammans med Generation Pep arbetar vi för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep